Raguvos TAU pasikieminėjimai

By 2023-10-22 Naujienos

Su penktadieniniu pasikieminėjimu Panevėžyje, Raguvos kultūros centras baigė vykdomos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos ,,Pasikieminėjimas Panevėžio paviete“ veiklas. Dėkojame Raguvos TAU klausytojams už norą iš naujo atrasti mūsų krašto gamtos, istorijos ypatumus, daugiau sužinoti apie kultūrinį paveldą, žmonių papročius ir tradicijas. Bendromis jėgomis tikimės veiklų tęstinumo. Už nuotraukas dėkojame Emilijai Bielinienei ir Vidai Bernadišienei.

Raguvos TAU dekanė Irena Sabaliauskienė