Agotėlės linksmavakaris!

By 2024-02-22 Naujienos

Vasario 2-osios, penktadienio, vakaras Raguvos kultūros centre kvepėjo neapsakomai gardžiai. Kvepėjo DUONA. Ar gali būt kitaip, kai taip ilgai planuotas ir lauktas šv. Agotos – DUONOS globėjos paminėjimas prasidėjo.

🧡Linksmoji tetulytė Agotėlė į linksmavakarį prisikvietė gausybę svečių, o jie, kaip ir dera tikram lietuviui atėjo nešini gardžiausiomis vaišėmis ir puikiai nusiteikę. Mūsų Agotėlė drauge su Katrute tik prakaitą nuo kaktos braukė ir visokiais būdais svetelius linksmino. O svečiai ir viešnios jiems smagiai pritarė. Taigi viskas ėjosi lyg sviestu patepta. Netrūko šmaikščių kalbų, mįslių, užduočių, šokių, žaidimų, dainų ir puikios nuotaikos. O linksmavakaris be liaudiškos muzikos, nebūtų linksmavakaris, todėl į visą gražų šurmulį dar daugiau smagumo įnešė kultūros centro tradicinė kapela ,,Kukalis“. O jau mūsų vaikų smagumas ir išmanumas neišpasakytas. Širdis džiaugiasi. Dainavo, šoko, mįsles minė ir tik gerą nuotaiką, lyg grūdą į suartą dirvą bėrė Raguvos gimnazijos 4 kl. mokiniai bei kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos ŠYPSENA artistės.

🧡Agotėlė ir visa šio linksmavakario kūrėjų grupė žemai lenkiasi visiems apsilankusiems ir taria nuoširdų AČIŪ už drauge praleistą laiką. Linkime visiems, kad niekada ant Jūsų stalo nepritrūktų duonos. Nes duona savyje turi viską ko žmogui reikia. Pirmiausia-ji turi meilę, to žmogaus kuris ją išaugino. Mylėkite, būkite mylimi ir nenustokit dalintis tuo gėriu.

Meno vadovė Ina Kuodienė