Apie kultūros centrą

Kultūros gyvenimas glaudžiai susijęs su tautos likimu – tradicijos, meilė liaudies dainai ir muzikai, nuo mažumės girdėtai, išlieka visais laikais. Nors sunkūs buvo laikai po karo, tačiau raguviai dainavo ir šoko. Repetuodavo senos mokyklos salytėje. 1956 m. raguviu prašymu buvo kapitališkai suremontuoti (praktiškai ant dviejų senų namų pastatyti kultūros namai, išlikę iki šių dienų). Nuo šių metų kultūros namuose dirbo nuolatiniai darbuotojai, kurie tvarkė kultūros darbą, burdavo saviveiklos grupes, organizuodavo šventes. Pradžioje dirbo savamoksliai muzikantai, dažniausiai saviveiklininkai. Darbuotojai dažnai keitėsi, kaip ir saviveiklos kolektyvai: vieni kūrėsi, kiti nyko, treti išsilaikydavo ilgiau. Raguvos meno kolektyvai – daugelio Dainų švenčių dalyviai, nuolatiniai rajono ir šalies švenčių, konkursų, varžytuvių dalyviai, laureatai, nugalėtojai.
2003 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu buvo įregistruotas Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos kultūros centras. Įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kuris viešai teikia, kultūros, kultūrinio švietimo ir kitas paslaugas Panevėžio rajono visuomenei, tai pat ir kitiems asmenims. Raguvos kultūros centro direktorė – Kristina Juškienė.

 

Tradiciniai Raguvos kultūros centro renginiai: Panevėžio apskrities mažųjų miestelių kultūros centrų solistų, tercetų, kvartetų dainų konkursas „Dainos motinai“,  Panevėžio rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šventė „Šv. Florijonas“, šalies vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų festivalis – konkursas „Spindulėlis“, Raguvos miestelio tradicinė kraštiečių šventė „Kaip gera grįžti man tėviškėn“, tradicinė šventė „Baltijos kelias“, Šilų miestelio kraštiečių šventė „Voratinkliai draikos be vėjo“, Aukštaitijos regiono kaimo eiliuotojų ir muzikantų šventė „Rudens žiedai“, valstybinių, tautinių, kalendorinių švenčių progomis organizuojami renginiai.

Kontaktai

Kultūros centro tikslai ir uždaviniai:  

  • puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;
  • plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą;
  • tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius;
  • remti profesionalaus meno sklaidą

Kultūros centro veiklos sritys ir funkcijos:

  • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
  • laiduoja etninės kultūros prieinamumą;
  • organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
  • rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
  • tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.

Raguvos kultūros centro kolektyvai

Vaikų ir jaunimo teatro studija ŠYPSENA

Vadovė Ina Kuodienė

Tel. nr. +370 682 14 047

el.p. kanarelester@gmail.com

,,Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“ (legendinis rusų režisierius ir teatro pedagogas Konstantinas Stanislavskis)

Vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Šypsena“ – vienija kūrybiškus, meniškus, išradingus ir drąsius jaunuolius, mėgstančius  iššūkius, tikinčius stebuklais, nebijančius įsikūnyti į įvairiausius personažus. O svarbiausia, jie nori nugalėti auditorijos baimę ir atskleisti savo įvairiapusiškumą.

,,Šypsena“ susikūrė 2010 m. Nuo pat įkūrimo dienos studijai vadovauja meno vadovė Ina Kuodienė. Anot jos – pirmieji metai buvo nedrąsių žingsnelių ir mažų darbelių pradžia. Vėliau keitėsi supratimas, požiūris, poreikiai ir metams bėgant teatro studija išsikovojo savo vietą po saulę.  Susiklostė gražios kolektyvo tradicijos. Kiekvienais metais žiūrovams pristatomos dvi premjeros, kurios skiriamos ne tik mažiesiems žiūrovams, bet ir visai šeimai. Vienas spektaklis – šv. Kalėdų proga, kitas, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai. Šie renginiai labai mylimi visoje bendruomenėje ir jau pažystami aplinkiniuose miesteliuose. Jie visuomet sulaukia gausaus žiūrovų būrio ir šilto palaikymo.  ,,Šypsena“ dalyvauja respublikiniame vaikų teatrų konkurse ,,Šimtakojis“, aktyviai vykdo projektinę veiklą. Per tuos gyvavimo metus įgyvendinti 7 vaikų socializacijos projektai, kurių dėka vaikai aplankė įvairius teatrus, dalyvavo edukacinėse programose, organizavo popietes ir keliones. Jaunieji teatro mylėtojai nepamiršta ir Tarptautinės teatros dienos, kas kart ją švęsdami vis kitaip. Kai kurie ,,šypseniukai“ atrado save ir asmeninėje veikloje, besiruošdami kitokio žanro konkursams. Vadovės paskatinti susidomėjo lietuvių liaudies kūrybos atlikimu ir pasiekė aukščiausių rezultatų respublikiniuose konkursuose. ,,Šypsena“ taip pat aktyviai dalyvauja ir valstybinių švenčių renginiuose – tai itin svarbu augančiai ir bręstančiai asmenybei. Pirmieji kolektyvo nariai jau studijas bebaigiantys brandūs žmonės, kurie būdami paaugliai pirmą kartą lipo į sceną. Ne vienas dabar drąsiai stoja kalbėti prieš auditoriją, veda masinius renginius, laisvai reiškia mintis, puikiai bendrauja ir komunikuoja. Per dešimt gyvavimo metų studiją lankė arti pusšimčio jaunuolių. Teatras – puiki vieta pažinti, suprasti ir atrasti save. Tokia ir yra pagrindinė šio kolektyvo misija.

T.S. ,,Šypsena“ šūkis: „Šypsena nieko nekainuoja, bet labai daug perka. Nei vienas nėra toks vargšas, kad negalėtų sau to leisti. Šypsokitės ir būkite laimingi!

Pramoginės muzikos grupė „Spindulėlis“

Vadovė Kotryna Juškaitė

Tel. nr. +370 618 53 602

El. p. kotjus30@gmail.com

Kolektyvas savo veiklą pradėjo 2000 metais vadovaujamas meno vadovės Vilmos Grigoraitienės. Tais pačiais metais spalio 29 d. buvo išrinktas ansamblio pavadinimas SPINDULĖLIS ir atšvęstos jo vardynos. Augant dalyvių skaičiui ansamblis virto popchoru, kurio garbiai buvo pradėtas organizuoti šalies vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių, solistų festivalis-konkursas „SPINDULĖLIS“. Po penkių veiklos metų, išėjus vadovei iš darbo, kolektyvas iširo. Nuo 2008 metų pradėjus dirbti naujai meno vadovei Ingridai Bučinskienei ansamblis susikūrė antrą kart. Nuo 2011 metų ansamblio vadovo pareigas perėmė Rasa Jurkienė. Po trijų metų kolektyvas vėl iširo. Po 2021 metais liepos mėnesį vykusios vaikų vasaros stovyklos ansamblis susikūrė trečią kartą. Jam vadovauti pradėjo nauja kultūros centro meno vadovė, buvus ilgametė kolektyvo narė Kotryna Juškaitė.

 

 

 

 

Folkloro dainininkių grupė TRYS KARTOS

Vadovė Kotryna Juškaitė

Tel. nr. +370 618 53 602

El. p. kotjus30@gmail.com

Grupė susikūrė 2021 metų pavasarį vadovaujama meno vadovės Kotrynos Juškaitės. TRYS KARTOS – tai šeimyninis trio: močiutė, mama ir anūkė. Folkloro dainininkių grupė dalyvauja respublikiniuose, Aukštaitijos regiono folkloro festivaliuose, konkursuose, įvairiose rajono renginiuose.

„Muzika mus lydi visą gyvenimą ir yra tikrasis jo varikliukas.“

2021 m. Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinyje regioninėje romansų atlikėjų šventėje-konkurse „Sugrįžki jaunyste“ laimėtas I laipsnio diplomas; 2022 m. XI respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tradicijų paveldėtojai“ tapo laureatėmis; II Lietuvos folkloro atlikėjų festivalyje-konkurse „Sosėtėkem Plungie“ tapo laureatėmis už šeimos tradicijų saugojimą (Plungė); XVII tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovo varpai“ tapo laureatėmis (Vilnius);2023 m. Respublikiniame istorinės dainos konkurse „Aušta aušrelė“ pelnė II vietos laureato diplomą bei 300 eur. piniginį prizą (Joniškis); XVIII tarptautiniame folkloro festivalyje „Pokrovo varpai“ tapo laureatėmis (Vilnius).

 

Tradicinė kapela „Kukalis“

Vadovė Viktorija Kiurienė

Tel. nr. +370 658 94 162

El.p.  kiu.viktorija@gmail.com

Pirmieji penki kapelos gyvavimo metai buvo labai įtemti. Per tuos metus pasikeiti šeši kapelos vadovai. Nuo 2003 m. kapelai vadovauti pradėjo Henrikas Balčiūnas. Per veiklos laikotarpį kapela su koncertinėmis programomis yra aplankiusi daugelį Lietuvos miestų ir kaimų, bei tapusi įvairių konkursų nugalėtoja. Tradicinėje Aukštaitijos regiono kapelų šventėje-varžytuvėse „Kapelmaušis-2014“ kapela yra gavusi diplomą už geriausiai atliktą privalomą Vytauto Juozapaičio kūrinį. Nuo 2022 m. kapelai vadovauti pradėjo naujoji vadovė Viktorija Kiurienė.

Kapelos „Kukalis“ tikslai – įsiklausyti į kiekvieno dalyvio nuomonę, rinkti savo krašto liaudies kūrybą, populiarinti ją koncertuose ir tradicinėse šventėse.

31-oje liaudiškos muzikos šventėje „Grok, armonika“ pelnė žiūrovų simpatijų ir pagrindinį piniginį prizą (Ukmergė).

Moterų vokalinis ansamblis „Baladė“

Vadovė  Rima Žudienė

Tel. nr. +370 651 46 638

El. p. rimazudiene@yahoo.com

Ansamblis savo veiklą pradėjo 2015 metų rudenį. Ansamblyje dainuoja įvairių profesijų moterys. Kolektyvas koncertuoja miestelių bendruomenių šventėse, festivaliuose, konkursuose. Ansamblio repertuare yra ir kitų kompozitorių dainų, tačiau, norėdamas būti išskirtiniu, kolektyvas dažniausiai dainuoja  autorines, vadovės sukurtas dainas.

„Baladė“ įvairiuose konkursuose ne kartą yra laimėjusi prizines vietas. Rokiškio raj. Juodupės miestelyje vykusiame regioninės vokalinių ansamblių šventėje-konkurse „Atsiliepki tu manoj dainoj“ pelnė III vietą, 2018 m. ir 2019 m.  regioniniame vokalinių ansamblių, estradinės ir populiariosios muzikos festivalyje „Dainos sparnai“ pelnė „Originaliausio“ kolektyvo nominaciją, 2019 m. Panevėžio raj. vokalinių ansamblių konkurse „Dainuok, širdie“ pelnė II laipsnio diplomą, 2020 m. Lietuvos solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2020“ Panevėžio raj. I-jame atrankos ture „Dainuok, širdie“ pelnė III laipsnio diplomą.

 

 

Duetas „PRima“

Vadovė  Rima Žudienė

Tel. nr. +370 651 46 638

El.p. rimazudiene@yahoo.com

Duetas kartu pradėjo dainuoti nuo 2015 metų. Jame dainuoja Radvilė Kraujalytė ir vadovė. Jų repertuare skamba vadovės autorinės dainos. Jos dažnai koncertuoja bendruomenių namuose, poezijos renginiuose, romansų vakaruose, festivaliuose, konkursuose. Yra nusifilmavę LRT televizijos laidoje „Ryto suktinis“ pas Zitą Kelmickaitę.

2016 m. Panevėžio rajono vokalinių ansamblių ir solistų konkursas „Dainuok ,širdie“ bei šalies vokalinių ansamblių ir solistų konkursas  „Sidabriniai balsai“ I ture pelnė III laipsnio diplomą, 2016 m. Rokiškio raj. Obeliuose vykusiame  XI tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalistų festivalyje-konkurse „Obels žiedo giesmė“ pelnė II laipsnio diplomą, 2017 m. konkurse „Dainuok, širdie“ pelnė III laipsnio diplomą, 2017 m. Vadoklių kultūros centro Jotainių padalinyje vokalinių duetų konkursas „Mudu abudu“ pelnė I laipsnio diplomą, 2017m. II-jame Aukštaitijos regiono jaunųjų dainininkų konkurse pelnė nominaciją „Už muzikalumą“,  2018 m. konkurse „Dainuok, širdie“ pelnė II laipsnio diplomą, 2018 m. Vadoklių kultūros centre duetų vakare-konkurse „Mudu abudu“ užėmė I vietą.

Raguvos TAU fakultetas

Dekanė Irena Sabaliauskienė

El. p. Sabaliauskiene42@gmail.com

Kiekvienas, kuris nustoja mokytis pasensta. Nesvarbu ar jam dvidešimt ar aštuoniasdešimt. Kiekvienas, kuris mokosi, išlieka jaunas.(Amerikiečių pramoninkas Henry Ford).

Panevėžio rajono švietimo centro iniciatyva 2015 m. buvo įsteigtas TAU, kurio vienas iš pagrindinių uždavinių – sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms gilinti bazines žinias ir įgyti bendrąsias kompetencijas bei formuoti jų teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas. Rajone įsikūrė 8 fakultetai. Vienas iš jų – jungtinis Raguvos ir Šilų fakultetas. 2015-2017 mokslo metų programa buvo skirta sveikos gyvensenos įgūdžių tobulinimui bei kultūrinei edukacijai. Fakultetą pavadinome – Sveikos gyvensenos ir dvasinio tobulėjimo fakultetas, kuri lankė 55 klausytojai. Klausytojai dalyvauja seminaruose ir edukaciniuose – pažintiniuose užsiėmimuose. 2015-2017 mokslo metais, kartu su Raguvos kultūros centru vykdėme rajono savivaldybės finan1suojamas programas: „Mokomės bendrauti ir bendradarbiauti, kalbėti ir susikalbėti“ bei „Praeitis įprasmina dabartį.“ Planuojant mokymosi veiklas 2017-2019 mokymosi metams TAU klausytojai išreiškė pageidavimus, kad jiems būtų organizuojamos veiklos, suteikiančios teorinių ir praktinių žinių savęs pažinimui, skatinančios pozityvų mąstymą bei ugdančios komunikacines kompetencijas. 40 Raguvos TAU klausytojų lankė Bendrakultūrinį fakultetą. Užsiėmimus panoro lankyti ir pirmo TAU etapo klausytojai bei įsijungė nemažai naujų narių. Toliau su Raguvos kultūros centru teikėme ir gavome finansavimą Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamoms programoms: „Praeitis įprasmina dabartį -2“ ir „Pažinkime, bendraukime ir atraskime save iš naujo“. 2019-2021 m. Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo fakultetą lanko 48 Raguvos TAU klausytojai. Šiais metais klausytojai išreiškė norą, sužinoti daugiau naujų technologijų bei metodų, kaip būti energingam, jaunatviškam ir gyvybingam, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę, kad netaptum našta, o būtum reikalingas ir įprasmintum save per veiklas. Vykdoma Raguvos kultūros centro teikta Panevėžio rajono savivaldybės finansuojama programa „Mokomės, sužinome, dalinamės“.

 

Padalinio Šilų universalaus daugiafunkcio centro kolektyvai

Vaikų laisvalaikio ir užimtumo studija „Šiliukas“

Vadovė Audronė Antanaitienė

Tel. nr.

el.p. auauntanaite@gmail.com

Vaikus ir jaunimą vienija meilė teatrui, šokiui ir muzikai. „Šiliuko “ pasirodymai puošia Šilų miestelyje organizuojamas šventes.

 

 

 

 

 

 

 

 Moterų vokalinis ansamblis „Aura“

Vadovė Rima Žudienė

Tel. nr. +370 651 46 638

El. p. rimazudiene@yahoo.com

Moterų vokalinis ansamblis „Aura“ susikūrė 2018  metais. Ansamblio repertuaras plečiamas ne tik įvairių kompozitorių, bet ir vadovės sukurtomis autorinėmis dainomis. Nors moterys dainuoja dar labai trumpą laiką, bet spėjo sudalyvavo Lietuvos solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2020“ Panevėžio rajono I atrankos ture „Dainuok, širdie“ ir pelnė III laipsnio diplomą.

 

 

 

Šilų UDC senjorų ansamblis  „Šilų šarma“

Vadovė Rima Žudienė

Tel. nr. +370 651 46 638

El. p. rimazudiene@yahoo.com

Ansamblis susikūrė 2019 metų rudenį. Nors senjorai dainuoja dar tik keli mėnesiai, bet jau turi paruošę nemažai dainų. Jų repertuarą sudaro lietuvių liaudies, estradinės dainos. Šio ansamblio tikslas – suburti senjorus ir suteikti jiems galimybę pabendrauti, turiningai praleisti laisvalaikį.

Galerija

Raguvos kultūros centro renginių akimirkos

Žiūrėti galeriją
Naujienų skiltis

Raguvos kultūros centro meno naujienos

Skaityti

Rekvizitai

Panevėžio rajono Raguvos kultūros centras
Biudžetinė įstaiga
Į.kodas: 188212915
Vadovė: Kristina Juškienė
Telefonas: 8 45 591436

Vieta

Laisvės g. 12, Raguvos mstl., LT-38156 Panevėžio r.
Darbo laikas:II-V 11:00-20:00, VI 11:00-20:00, pietų pertrauka – 15:00 – 16:00 val.