„Atverkime savo gyvenimo skrynias“

By 2021-05-06 Naujienos

Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir Raguvos kultūros centras pasirašė neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos „Atverkime savo gyvenimo skrynias“ sutartį.
Programa skirta Trečiojo amžiaus universiteto Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojams. Šios programos tikslas – skatinti senjorų aktyvumą puoselėti savo krašto ir šeimos savitumą, mažinti kartų atskirtį bei ugdyti bendruomeniškumą ir gebėjimą veikti kartu. Klausytojams planuojama surengti tris skirtingų temų seminarus, suteikiant teorinių ir praktinių žinių apie pozityvų mąstymą, savęs, savo identiteto, tradicijų ir kultūros pažinimą, istorijos žinių gilinimą. Surengti edukaciniai užsiėmimai, skatins klausytojus mąstyti apie savo idėjas ir darbus bei savo patirties pritaikomumą. Praktikumų metu TAU fakultetų klausytojai tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Surengtos kūrybinės dirbtuvės, (kartu su Raguvos bibliotekos „Mes esame ETNO“ programos dalyviais ir Šilų UDC Vaikų ir jaunimo teatro studija ,,Šiliukas“ dalyviais), kurios skatins aktyvumą puoselėti savo krašto savitumą, ugdys bendruomeniškumą ir gebėjimą veikti kartu. Planuojama parengti ir išleisti kūrybinių dirbtuvių – praktinių užsiėmimų metu atliktų veiklų lankstinukus „Raguvos akcentai“; Šilų akcentai“. Dalį veiklų planuojame įgyvendinti kartu su programos partneriu – Panevėžio rajono švietimo centru.
Raguvos kultūros centro direktorė Kristina Juškienė
Raguvos TAU fakulteto dekanė Irena Sabaliauskienė