Kvietimas dalyvauti parodoje-konkurse „Po baltu angelo sparnu“

By 2020-11-16 Naujienos

PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS MIESTELYJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ, ORGANIZACIJŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR PAVIENIŲ GYVENTOJŲ MENINĖS KŪRYBOS PARODOS – KONKURSO „PO BALTU ANGELO SPARNU“ NUOSTATAI

Kalėdinis laikotarpis visuomet ypatingas ir laukiamas metų laikas. Šventinė muzika ir dekoracijos sukuria ypatingą atmosferą, sukelia žmonėms daug gerų emocijų ir puikią nuotaiką. Nuteikia giliems ir prasmingiems apmąstymams. Dievas–vienas, o mūsų tiek daug… ir visi trokštame būti laimingi, todėl Viešpats siunčia kiekvienam po angelą, kuris padėtų klaidžiuose gyvenimo keliuose atrasti savo taką, atskleisti savąjį pašaukimą. Įdomu, ar angelai renkasi mus, ar mes pasirenkame savo globėją? Raguvos kultūros centras kviečia visas miestelyje veikiančias organizacijas, įstaigas, gyventojus dalyvauti parodoje – konkurse ,,Po baltu angelo sparnu“. Kurti kalėdines puokštes, dekoracijas ir kitokį grožį, kurio apsuptyje Šv. Kalėdų laukimas taps jaukus ir prasmingas.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono Raguvos miestelyje veikiančių įstaigų, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių gyventojų meninės kūrybos parodos ,,Po baltu angelo sparnu“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą.

2. Parodą organizuoja Raguvos kultūros centras.3. Parodos–konkurso nuostatai skelbiami Raguvos kultūros centro socialinėje paskyroje FACEBOOK .

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Skatinti bendruomeniškumą, kūrybinius gebėjimus, aktyvumą ir kūrybinę laisvę lavinti estetinį, meninį skonį.

5. Ugdyti grožio ir šventinės dvasios pojūtį, gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą ir priemones, vaizduotę ir supratimą apie angelus.

III. DALYVIAI

6. Parodos dalyviai: Raguvos miestelyje veikiančios organizacijos (tame tarpe ir nevyriausybinės), įstaigos, šeimos ir pavieniai gyventojai. Socialinės grupės ir dalyvių amžius neribojamas.

IV. ORGANIZAVIMAS

7. Parodai pristatomi darbai turi atspindėti temą „Mano vaizduotės angelas“.

8. Kūrinio atlikimo technika laisvai pasirenkama (tapyba, grafika, koliažas, karpiniai, lankstiniai, vėlimas, drožinėjimas, lipdymas,raižymas, nėrimas, mezgimas ir kt. Atlikimo priemonės taip pat laisvai pasirenkamos (popierius, medis, metalas, putplastis, stiklas, plastikas, organinės medžiagos ir t.t.).

V. TERMINAI IR EKSPOZICIJOS VIETA

9. Kūrinių pateikimas adresu Raguvos kultūros centras (Laisvės g. 12, Raguva) – iki gruodžio 10 d.

10. Darbai bus eksponuojami Raguvos kultūros centro salėje, filmuota parodos medžiaga (visi eksponatai) patalpinta Raguvos kultūros centro interneto svetainėje ir Facebook paskyroje, nuo gruodžio 7 d. iki 15 d. 11. Balsavimas vyks socialiniame tinkle Facebook Raguvos kultūros centro paskyroje. Laimės eksponatai surinkę daugiausiai žiūrovų balsų (patiktukų). Išsamesnė informacija bus pateikta prie video medžiagos. Sekite informaciją.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

12. Vertinimo kriterijai: kūrinio meniškumas, originalumas, temos atitikimas ir išbaigtumas, estetinis vaizdas.

APDOVANOJIMAI

15. Nugalėtojai bus apdovanojami padėkos raštais ir rėmėjų prizais.

16. Apdovanojimų ceremonijos (diena ir valanda bus tikslinama atskiru pranešimu). P.S. Savo darbus autoriai galės atsiimti po parodos.