Mūsų kraštas: veidai, vardai, istorijos

By 2021-08-25 Naujienos

Kiekvienas kraštas turi savitą praeitį – istoriją, kuri išugdė žmonėse kultūrą, papročius, tradicijas, dvasines vertybes. Šį kartą, išvažiuojamojo seminaro metu, gausus Raguvos ir Šilų TAU klausytojų būrys, domėjosi Rokiškio kraštu. Važiuodami link Rokiškio, puikios lektorės Daivos Tankūnaitės dėka, susipažinome su Kupiškio ir Rokiškio rajonų istorija. Rokiškyje aplankėme Rokiškio dvaro ansamblį, kuris yra XVIII a. pab. – XX a. pr.  vienas iš vertingiausių klasicizmo-istorizmo laikotarpio sodybinių ansamblių Lietuvoje. Šiaurinėje Rokiškio dvaro sodybos oficinoje eksponuojami garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai, pasižymintys savo originalumu, neįprasta atlikimo technika. Eidami nuo dvaro link bažnyčios aplankėme 1931 metais pastatytą nepriklausomybei paminėti skirtą paminklą, 1999 metais pastatytą paminklą „Arka“, skirtą Rokiškio 500 metų jubiliejui atminti. Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia – gražiausias neogotikos ansamblis Lietuvoje, mus pasitiko visu grožiu. Ir apšviesta, ir išpuošta, ir su vargonų skambesiu. Tapome tuo metu vykusių vestuvių liudininkais. Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo šimtąsias gimimo metines, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje pastatyta Šventojo Tėvo skulptūra iš smėlio ( skulptorius Albertas Danilevičius). Buvo atverti ir  bažnyčios požemiai, kuriuose ilsisi visų trijų Rokiškio dvarą valdžiusių giminingų dinastijų (kunigaikščių Krošinskių, grafų Tyzenhauzų ir grafų Pšezdzieckių) atstovai. Antroji dienos dalis buvo skirta susipažinimui su Palėvenės  Dominikonų vienuolynu. Tai vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys. Vienuolyno ansamblio restauruotame svirne yra įsikūrusi  Palėvenės bendruomenė. Jos pirmininkė Laima Juknevičienė supažindino su vienuolyno istorija, pakvietė apsilankyti vienuolyno  ansamblio restauruotame svirne ir ten esančiuose rūsiuose , pamatyti raudantį akmenį ir sužinoti jo paslaptį, Taip pat pakvietė paragauti patiekalų, kuriuos gamino vienuoliai.

Šio išvažiuojamojo seminaro veiklos dalinai finansuojamos įgyvendinat, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Atverkime savo gyvenimo skrynias“.

TAU Raguvos fakulteto dekanė Irena Sabaliauskienė

Nuotraukos Raguvos kultūros centro meno vadovės Kotrynos  Juškaitės