Raguvos TAU projektas „Mokomės, sužinome, dalinamės“

By 2020-06-01 Naujienos

Raguvos kultūros centras dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurse ir gavo rėmimą pateiktos programos „Mokomės, sužinome, dalinamės“ vykdymui. Programos tikslinė grupė – Trečiojo amžiaus universiteto Raguvos ir Šilų fakultetų klausytojai. Programos tikslas – ugdyti TAU klausytojų asmenines, bendravimo, pozityvaus mąstymo kompetencijas bei gebėjimą veikti kartu, siekiant kokybiško kartų bendradarbiavimo bei vyresnių žmonių kūrybiškumo ugdymo ir integracijos į šiuolaikinę visuomenę. TAU klausytojai dalyvaus seminaruose ir edukaciniuose – pažintiniuose užsiėmimuose, kurie suteiks teorinių ir praktinių žinių apie kūrybines, emocines, fizines galias, verbalinės ir neverbalinės raiškos gebėjimus. Šiuo metu programos veiklas vykdome virtualiai. Ne paslaptis, jog kiekviena šeima turi savo kulinarinių stebuklų, kurie yra jai kažkuo ypatingi ar mieli. TAU klausyt

ojai, kartu su Raguvos miestelio bibliotekos „Mes esam ETNO“ programos dalyviais bei Raguvos vaikų ir jaunimo teatro studijos ŠYPSENA dalyviais aprašo savo šeimose naudojamus receptus, pagal kuriuos maistą ruošė mamos, senelės ar prosenelės ir kurie yra perduodami iš kartos į kartą. Surinkti receptai bus pristatyti kūrybinių dirbtuvių metu. Planuojama parengti ir išleisti kūrybinių dirbtuvių – praktinių užsiėmimų metu atliktų veiklų leidinuką „Iš mamos ir močiutės virtuvės“.

Irena Sabaliauskienė, Raguvos Trečiojo amžiaus fakulteto dekanė