„Einam kartu bendruomeniškumo keliu“

By 2021-07-30 Naujienos

Raguvos kultūros centras pradeda įgyvendinti projekto „Einam kartu bendruomeniškumo keliu“, veiklas (projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę „Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6). Tęsiant ilgametes miestelio tradicijas, projekto veiklomis skatinsime gyventojų aktyvumą puoselėti Raguvos krašto savitumą, į šias veiklas įtraukiant jaunus žmones, bandysime mažinti kartų atskirtį bei ugdyti bendruomeniškumą ir gebėjimą veikti kartu. Projekto veiklas pradėjome liepos 28 d. edukaciniu užsiėmimu gamtoje „Pažinkime šalia mūsų augančius vaistinius augalus“. Visi išgyvename nelengvą pandemijos metą, kai sulėtėjo gyvenimo tempas, ribojimai, draudimai sukėlė daug emocijų, baimių, atitolino bendravimą ir tarpusavio santykius. Ypač tai pajuto vieniši žmonės. Kad paskatintume norą bendrauti ir patirti naujas emocijas, atradimus bei iš dalies pašalinti pandemijos sukeltus padarinius, dalyvauti šioje veikloje pakvietėme Raguvoje gyvenančius vienišus žmones. Vedami vaistininko – žolininko, VDU ŽŪA doktoranto Mariaus Lasinsko, dalyviai rinko Raguvos apylinkėse esančius vaistinius augalus, aptarė jų vaistines savybes ir jų naudą nervinės įtampos ir nerimo valdyme bei psichinės sveikatos stiprinime. Ši veikla įtraukė vienišus žmones į aktyvią veiklą. Džiaugiamės Gražinos ir Kęstučio Krivickų, Linos Petrikonienės, bei jos vaikų savanoriška veikla, parengiant šios edukacinės veiklos vietą.

Nuotraukos Raguvos k.c. meno vadovės Kotrynos Juškaitės
Raguvos kultūros centro direktorė, projekto vadovė Kristina Juškienė